logo

TD Design - architektonický ateliér

 
ÚVOD
PORTFÓLIO
SLUŽBY
KONTAKT
ciara
Služby:

Ateliér TD Design sa zameriava na:
- projektovanie rodinných domov a malých polyfunkčných objektov
- rekonštrukcie a stavebné úpravy domov a objektov
- projektovanie malej s drobnej architketúry
Všetko na mieru a podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Projekčné práce sú rozdelené na:
- Architektonická štúdia (AŠ), mierka 1:100-250, počet výtlačkov - 2 ks
- Projekt na Územné rozhodnutie (ÚR), mierka 1:100-150, počet výtlačkov - 4 ks
- Projekt na Stavebné povolenie (SP), mierka 1:50-100, počet výtlačkov - 6 ks
- Realizačný projekt (RP), mierka 1:25-50, počet výtlačkov - 6 ks

Dalšie doplnkové práce a služby sú:
- Výkon autorského dozoru
- Zameranie skutočného stavu stavby
- Vypracovanie dokumentácie skutočného stavu stavby
- Zhotovenie 3D modelu objektov a vizualizácie
- Digitalizácia starých podkladov 2D, 3D

Cennik:

V prípade jednoduchých stavieb - projekt na ÚR a SP je možné zlúčiť do jednostupnového projektu na SP.

Projektové a doplnkové práce sa cenia individuálne po konzultáciách o rozsahu a náročnosti projektu.
Informácie o cenách projektov ateliéru TD Design na vyžiadanie Emailom: atelier@td-design.sk
Neváhajte, napíšte a informujte sa.

Poznámka k portfóliu: Projekty neobsahovali aj návrhy okolia, to bolo vytvorené k stránke ateliéru.
 
TD Design ©2002-2014